Корисна інформація

Рамкова конвенція ООН з питань зміни клімату (РКЗК ООН)

Конвенція була прийнята в червні 1992 року на Світовому саміті в Ріо-де-Жанейро та вступила в дію в березні 1994 року. Головна мета Конвенції полягає у «стабілізації концентрацій парникових газів в атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему».

Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату

Кіотський протокол— міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів. Протокол, що є додатковим документом до Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату, зобов'язує розвинуті країни та країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів у 2008-2012 роках до рівня 1990 року. Протокол прийнято у 1997 році та почав діяти з 2005 року.

Проекти Спільного Впровадження у світі (UNFCCC web site)

Офіційний сайт РКЗК ООН, де опубліковані всі проекти Спільного Впровадження Треку 1, починаючи з стадії реєстрації проекту, та Треку 2, починаючи з стадії детермінації проекту.

Інформація по проекту Треку 1 представлена з ідентифікаційним номером проекту (ID), що використовується у міжнародному журналі транзакцій (ITL), як тільки відповідна інформація по проекту була надана приймаючою стороною. Інформація по проекту Треку 1 надається виключно приймаючою стороною.

Інформація по проекту Треку 2 вказана з того моменту, як тільки відповідна позитивна детермінація є остаточною, відповідно до пункту 35 Керівних принципів для СВ, ITL ID проекту вказується, як тільки дана детермінація стає дійсною, відповідно до пункту 3 Рішення 10/CMP .1. Інформація по проекту Треку 2 відображає дані отримані в рамках процедури верифікації під наглядом НКСВ, на додаток до даних, наданих приймаючою стороною.

Державне агентство екологічних інвестицій України

Державне агентство екологічних інвестицій України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України. Агентство входить до системи органів виконавчої влади і в межах компетенції забезпечує реалізацію державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї.

Bluenext

BlueNext є провідною екологічною біржею, що була заснована NYSE Euronext та Caisse des Depots в грудні 2007 року.

На сайті представлені ціни на спот торгівлю вуглецевими одиницями.

ICE

IntercontinentalExchange є глобальною біржею, яка забезпечує реалізацію ф'ючерсних і ОТС контрактів в тому числі і на вуглецевому ринку.

Наші контакти

Адреса: 01011, Україна, вул. Панаса Мирного, 1, оф. 2. Тел.: +38 (044) 280-23-50, 227-66-86    Факс: +38 (044) 280-23-46.